Executive Summary For My Members That is Very important CPI report for the Fed and markets.
What do you think %? likely the market’s prediction will come true?
Inflation is coming down! The CPI release validates our medium-term expectations according to my view…

Inflation is coming down, and it will continue to do so – especially in the second half of the year. Fixed income traders strongly agree. The inflation swap curve prices CPI below 3% by the end of 2023. Notice – bond market ”predictions” can be wildly wrong and they have been so in the past. The chart below shows what inflation traders price in ahead.

Luckily, analizing CPI prints has become easier: in a speech few months ago, Powell told us how he is going to look at inflation reports. He focuses on 3 main categories: goods, shelter and core services ex-shelter.
Why this split? Because of the following: Goods inflation is a post-pandemic distortion, not a structural driver of inflationary pressures that would worry the Fed. Goods prices are cooling off, and Powell is aware of this, but it’s not his main focus.
Rent of shelter is likely to keep pushing higher for another 3-4 months, as it merely reflects the 2022
booming housing market – due to calculation methodologies, it’s nothing else than a lagging indicator. It represents a large portion of core services inflation, but the Fed looks at it as a separate category. Finally, what we should really (!) pay attention to: core services ex-shelter. In particular, Powell is focused on the momentum of price pressures that he identified as the 3-month moving averages. So, here is THE chart.

The 3m (quarterly) moving average of MoM core services ex-shelter CPI has dramatically slowed down, and it’s now in line with a 2.5-3.0% annualized core inflation. This matters a lot to Powell.
But is it all? And what does it mean for markets?
The bond market is pricing La-La Land?
A) Inflation back to 2.50% in 9-12 months
B) Fed cutting to 2.75% and real yields back to zero in 18-24 months
C) Tighter credit spreads
D) Lower implied volatility
Basically, immaculate disinflation with no recession.
Sometimes macro can be simple:
Q2 2020 – Q1 2021 : Massive fiscal and monetary stimulus
Q4 2021 – Q3 2022 (~1.5y lag) : Growth & Inflation to the moon!
Q4 2021 – now : Massive fiscal and monetary tightening
2023 – early 2024 (~1.5y lag): Growth & Inflation down hard
What is your Opinion about Market Pricing? Is it True?
————/////—————
TÜFE FED’e Ne Gösteriyor? & Tahvil Piyasası Neyi Fiyatlıyor?
Fed ve piyasalar için çok önemli bir TÜFE raporu. Üyelerim İçin Yönetici Özeti.
Enflasyon düşüyor ve özellikle yılın ikinci yarısında düşmeye devam edecek. Sabit gelir tüccarları kesinlikle aynı fikirde. Enflasyon takas eğrisi, 2023’ün sonuna kadar TÜFE’yi %3’ün altına fiyatlandırıyor. Not – tahvil piyasası “tahminleri” son derece yanlış olabilir ve geçmişte de öyleydi. Aşağıdaki grafik, enflasyon tacirlerinin ileride ne fiyatladığını göstermektedir.

Neyse ki, TÜFE göstergelerini analiz etmek daha kolay hale geldi: Powell birkaç ay önceki bir konuşmasında bize enflasyon raporlarına nasıl bakacağını anlattı. 3 ana kategoriye odaklanır: mallar, barınma ve temel hizmetler, eski barınma.
Neden bu bölünme? Aşağıdaki nedenlerden dolayı: Mal enflasyonu, Fed’i endişelendirecek enflasyonist baskıların yapısal bir itici gücü değil, salgın sonrası bir bozulmadır. Mal fiyatları düşüyor ve Powell bunun farkında ama asıl odak noktası bu değil.
Sadece 2022’yi yansıttığı için barınma kirasının 3-4 ay daha yükselmeye devam etmesi muhtemeldir. Gelişen konut piyasası – hesaplama metodolojileri nedeniyle, gecikmeli bir göstergeden başka bir şey değildir. Temel hizmet enflasyonunun büyük bir bölümünü temsil ediyor, ancak Fed buna ayrı bir kategori olarak bakıyor. Son olarak, gerçekten (!) dikkat etmemiz gerekenler: temel hizmetler ex-shelter. Powell, özellikle 3 aylık hareketli ortalamalar olarak tanımladığı fiyat baskılarının ivmesine odaklanıyor. Yani, işte tablo.

Aylık temel hizmetler, eski barınma( Core CPI, Ex-Shelter) TÜFE’sinin 3 aylık hareketli ortalaması önemli ölçüde yavaşladı ve şu anda yıllık %2,5-3,0’lik çekirdek enflasyonla aynı çizgide. Bu Powell için çok önemli.Ama hepsi bu mu? Ve piyasalar için ne anlama geliyor?
Tahvil piyasası yumuşak inişi fiyatlıyor.
A) Enflasyon 9-12 ayda %2,50’ye geri döneceğini fiyatlıyor!
B) Fed faiz indirimini %2,75’e ve reel getirileri 18-24 ayda sıfıra indireceğini öngörüyor!
C) Daha sıkı kredi marjları fiyatlanıyor!
D) Daha düşük seviyede oynaklık fiyatlanıyor!
Temel olarak, durgunluk olmadan kusursuz dezenflasyon.
Bazen makro basit olabilir:
2020 2. Çeyrek – 2021 1. Çeyrek: Büyük mali ve parasal teşvik…
2021’in 4. Çeyreği – 2022’nin 3. Çeyreği (~1,5 yıl gecikme): Büyüme ve Enflasyon !
2021’in 4. Çeyreği – şimdi: Büyük mali ve parasal sıkılaştırma…
2023 – 2024’ün başları (~1,5 yıl gecikme): Büyüme ve Enflasyon hızla düştü
Piyasa Fiyatlandırması Hakkındaki Görüşünüz Nedir? Sizce %? ihtimalle gerçekleşir?