Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/korkmazer/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-video.php on line 160

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/korkmazer/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-video.php on line 167

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/korkmazer/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-video.php on line 168

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/korkmazer/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-video.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/korkmazer/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-video.php on line 171

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/korkmazer/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-video.php on line 173

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/korkmazer/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-video.php on line 174

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/korkmazer/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-video.php on line 176

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/korkmazer/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-video.php on line 180

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/korkmazer/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-video.php on line 183

Arabesk İletişimin Sonu!

-İnsan sadece 5 duyusu ile veri toplamaz.

-Bilinç veri toplarken 40 bit/ sn işlem hızı ile çalışır ve çok yavaş kısıtlı ve basit hareket eder.

-Bilinçaltı ise saniyede 40 mio Bit işlem hızı ile çalışır ( Dr. Bruce Lipton -Epygenetic & Neuro Science & Cell Biologist) Tüm bu hızlı işlem 12 Volt ile çalışan ve sayısı bilinmeyen hesap edilemeyen insan beyninde var olan nöronlar üzerinde gerçekleşir.

Kitlelerle muhatap olacak önde olan kişilerin minumum derecede sahip olması gereken belli başlı beceriler temel kapasite ve yeteneklerin dışında beceriler gerektiren konulardır.

Öğretmenler, Devlet Yöneticileri, Siyasetçiler, Din Adamları, Askerler, Gazeteciler, Yazarlar, Kanaat Önderleri, velhasıl bu listeyi insanlarla davranış, söz ve hareketleri ile etki yaratan tüm meslekler için düşünebilir, artırabilirsiniz.. (Örneğin genç kuşakları büyük etki altına alan Youtuber Fenomenlerini de eklemek gerekir.)

Bu listede yer alan kişilerde aşağıdaki konu başlıklarında herhangi bir şekilde sahip olduğu KUDRET’i LETAFET ve SELAM ile kullanma becerisine sahip olması için aile, okullar ve sosyal hayatın herhangi bir aşamasında birkaç farklı disiplinde terbiye ve tedip programlarını başarı ile tamamlamak kanaatimce zorunludur.

Mesela Örnek verecek olursan ABD’de ünlü fenomen yazar Napollion Hill aslında bir Papaz’dır. Şeytandan Kurtulmak ( Outwitting the Devil ) isimli muhteşem bir eseri vardır.

Papazın teorisi psişik hastalıklardan Şeytan ve Cin çıkartma ayinleri ile kurtulamazsınız!

Çocukluğunuzda karakterinize yerleşen Bilinçaltı Karar ve Davranış Mekanizmalarını Değiştirmeniz Gerektiği üzerine kuruludur.

İnancın Biyolojisi ( The Biology of Belief) adlı araştırma kitabında Epigenetik biliminde çığır açan Cell Biyolojist Dr. Lipton ‘da aynı konuya muhteşem çözümler üretir.

Yine Epigenetik bilimi temsilcilerinden Dr. Joe Dispenza Süper Doğal Olmak ( Becoming Supernatural) adlı eserinde ve yine Joseph Murphy Bilinçaltının Gücü adlı eserinde tedavi edilemez denilen sosyal ve fiziksel hastalıkların sadece bilinçaltı tedavi süreçleri ile muhteşem sonuçlarda tedavi edildiğini ispatladığı örneklerle doludur.

Son Yüzyıl içerisinde bu konu aslında temel bilimler arasına girmek üzere kendisine ciddi bir alan açmaya başladı. Bu eserleri ve örnekleri daha da artırabiliriz…

Ekonomi alanında 1970’li yıllarda ilk gören ünlü Fortune dergisi eski editörü gelecek hakkında enteresan kitapları olan Alvin Toffler olmuştur.

En çok okunan eserleri Gelecek Şok ( Future Shock) ve 3. Dalga (The Third Wave )

İncelediği konular :

1. Sayısal Devrim

2. Şirket Devrimi

3. Teknolojik Tekillik

Ekonomi alanında ilk bilinçaltı mekanizmalara örnek teori, ünlü matematikçi John Nash tarafından Şizofren iken kuramsallaştırılmış ve Nobel Ödülü kazanmıştır. Oyun Teorisi ( The Game Theory) ile…

Henüz ekonomi alanında gerçekten bilinçaltı zihin sistemi üzerine bir teori ve kuram bulunmamaktadır.

Psikoloji alanında örnek vermemiz gerekir ise Timothy Gallway tarafından İç Oyunlar ( The Inner Game ) teorisi ile kuramsallaştırılmıştır.

Bireysel, sosyal ve duygusal davranış bozukluklarını çözümüne yönelik Gelişim (GROW) modeli geliştirmiştir.

Çekirdek Karakter bilinçaltındadır.

Aslında her anımızın yaklaşık %97’sini yöneten bilinçaltı zihindir. Basit bir satın alma tercihinden, çocuğunuzun ismini seçmenize kadar….

Nasıl ki araba kullanırken artık bilinçli araba kullanmayız. Vücudumuz arabanın bir parçası gibi davranır, gerçek zamanlı kararlar ve tepkiler verir vücudumuz.

Aynen öylede bilinçaltı zihnimiz bir anda Binlerce konuda haberimiz bile olmayan bir mekanizma ile kararlar verir ve uygular.

Bu kararların doğru ya da yanlış olabileceğini değerlendirmez.

Öğrenilmiş bir algoritması ( Bazen Öğrenilmiş Çaresizlik – Bazen Öğrenilmiş Şizofreni- Bazen Öğrenilmiş Paranoya – Bazen Öğrenilmiş Güvenli Alan Modu- Bazen Öğrenilmiş Sonuç Odaklı Başarı Modu- Bazen de İlahi İsimlerin ve sıfatların açığa çıktığı İnsan-ı Kamil Modu) vardır.

Çekirdek Karakter, her kararını kendi egosunda kudretli bir şekilde sahiplenir ve tartışmaya açmadan uygular.

-İyiyi ve Kötüyü, Doğru ile Yanlışı birbirinden ayırd edebilme Basireti ve idrak kapasitesi.

-Pişmanlık gelmeden önce ihtiyatlı karar mekanizmalarına sahip olma!

-İfadelerin, Davranışların, Duygu Patlamalarının veya Gizlemelerinin, Hadiselerin ve Olayların açığa çıkışını – önünü – ardını ve batında gizli niyetlerini keşfedebilme becerileri…

-Tutum ve davranışlarında Letafet sahibi bir Kudret’e sahip Olma becerisinin kazandırılması esas olmalıdır.

-Sosyal Zeka ve Duygusal Zeka Nedir? Nasıl Kazanılır ve Yönetilir?

-Bireysel ve Kitlesel davranışsal ve sözlü yönlendirmeler nasıl yapılır?

-İnsan Zihni ve Duygularının nasıl Çalıştığı…Kitle ve Sürü psikolojisi

-Cehaletin aşamaları ve değişkenliğinde hapis kalmaktan nasıl kaçınılır?

-Algı yönetimi tuzaklarında kilitlenmelerden bilinçaltımız nasıl kurtulur?

-Gerçekten İhtiyacımız olmayan şeyleri bireylerin ve toplumların algılarına zorunlu ihtiyaçmış gibi gösterilmesi ( adına bugün müşteri yönetiminde sadakat diyorlar. ) kilitlerinden nasıl kurtuluruz.

( Not: Bazı bankaların ve kitlesel pazarlama şirketlerinin Müşteri İlişkileri Yönetimi anayasalarında der ki: 5 ana ürün sattın ve müşteriyi kilitledin! Şeklinde açıkça performans kriteri mevcuttur. Müşteriyi algı yönetiminde kilitlemek için neler yapılacağına dair yüzlerce davranış modeli geliştirilmiştir.)

Çok Fazla kanaldan Bilinç ve Bilinç Altı’na aşırı veri yüklemesi olduğu bir dönemden geçiyoruz… Farkında olmadan çok fazla bilinçaltımız çok fazla etki altında kalmaktadır.

21. Yüzyılın en büyük problemidir

Babannem yıllardır bize bu konuları anlatır. Girdiğiniz yere “Sıdk” ile girin ve “Sıdk” ile çıkın … Her zaman Allah’ın “Selam” isminden medet ve yardım dileyin….

Allah insanı Rahman suretinde, Kuran-ı Kerim’in ikiz kardeşi ve Selam ismine mazhar olarak yaratmıştır. Her karşılaştığımız insana Allah(CC) Azze ve Celle ‘ nin Potansiyelde veya açığa çıkarabildiği her seviyede Selam ismini yüklendiği için önce “Selam” deriz..

Allahumme Entes Selam ve min Kesselam

İslam literatüründe örnek vermemiz gerekirse İbni Arabi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Mevlana Celaledin-i Rumi gibi muhteşem dimağlar eserlerinde bu konulara çok farklı şekillerde ulaştıklarını görürüz.

Başarı, ısrarlı ve kaliteli bir Süreç Yönetimi Becerisidir! Başarı bir Yol’dur.

Sonuç değildir! En büyük çarpanı ise “Tutum” ve “Tavır” dır.

Başarı =( Yetenek + Kapasite ) *( Sosyal Zeka + Duygusal Zeka + İletişim Zekası ) * [ (Tutum + Tavır )*( Kaliteli Süreç Yönetimi ) ]

Kapasite, Zeka ya da Yetenek, Terbiye edilemediğinde Kontrolsüz Güç haline gelir!

Hem Sahibi için hem de çevresi için Çok Büyük bir bela olabilir!!!

Hele Hele Bilinç Altı mekanizmaları kilitlenmiş bir kurbanın kendisine zulmetmesi dışında çevresine de etkisi ve gücü nisbet,nde zulmetmesi kaçınılmazdır.

Yola Yapış Yola Revan Ol!

Zenginlik ; kimsenin senden alamayacağı değerlerin toplamıdır.

Zenginlik: Sende açığa çıkan bilgi, ahlakın, öz güvenin, terbiyen, letafetin ve tebessümündür

Saygılarımla

Volkan Korkmazer