EdTech Devrimi ve 2020’de Eğitim Sektörüne Kilitlenen İlk 5 Teknoloji Trendi – Herkesin İzlemesi Gereken EdTech Yenilikleri

Burada, EdTech devrimini destekleyen temel teknolojileri ve 2020’de olmazsa olmaz ilk 5 teknoloji trendini ele alıyoruz.

EdTech Devrimini Destekleyen Temel Teknolojiler:

Yapay zeka, öğrenme ve öğretmedeki boşlukları doldurmaya ve eğitimi kişiselleştirmeye ve düzenlemeye yardımcı olmaya devam edecektir.

Öğrenciler bağlantılı Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları ve diğer dijital araçlarla etkileşime girdikçe veriler analiz edilmeye ihtiyaç duyacak seviyeye ulaşır.

Bu büyük veri ve analizi, kişiselleştirilmiş öğrenme, müdahalelerin belirlenmesi ve hangi araçların etkili olduğu konusunda etkilidir.

Sanal, artırılmış ve karışık gerçeklikler de dahil olmak üzere genişletilmiş gerçeklik, öğrencileri daha da meşgul edebilecek farklı öğrenme fırsatları yaratmaya yardımcı olur.

Eğitim giderek daha mobil hale geliyor ve eğitim kurumları mobil teknoloji çözümleri uygulayarak öğrenci deneyimini geliştirmenin yollarını buluyor.

Tabii ki, bu teknoloji trafik taleplerini karşılamak için yetenekli bir ağ gerektirir ve 5G teknolojisi güçlü yeni mobil veri özellikleri sağlayacaktır.

Son olarak, blockchain teknolojisi öğrenci kayıtlarını saklamak ve korumak için eğitim kurumlarına sunulmaktadır.

2020’de İlk 5 Teknoloji Eğilimi

1. Daha erişilebilir eğitim

Erişilebilir eğitimin ne olduğu hakkında konuşurken sadece finansal kaygılar yoktur.

BM, dünya çapında tam zamanlı eğitim alamayan 263 milyon çocuğun daha olduğunu tahmin ediyor.

Ülkemizde ise 15-29 Yaş arası ne eğitimde ne de istihdamda olmayan genç sayısı 5.591.000 adettir. 82 Mio Nüfusumuzun yaklaşık % 7’si olup bu gençlere hem eğitim hem de iş ortamı hazırlanması birinci derecede herkesin sorumluluk alanına girmektedir.

Bu istatistiğin nitelikli bir eğitim tesisine erişim gibi birçok nedeni olsa da, uygun materyaller, öğrenme konaklama yerleri ve daha fazlası ile ilgili sorunlar da vardır.

Çevrimiçi öğrenme, uzak bölgelerde bile eğitimi mümkün kılar ve müfredatı sınırlar boyunca paylaşmayı kolaylaştırır. EdTech çözümleri kaliteli eğitimin önündeki birçok engelin üstesinden gelebilir.

Teknoloji eğitime erişimi geliştirebilir. 7 gün 24 saat çevrimiçi olarak erişilebilen dijital ders kitapları, belirli saatlerde bir eğitim tesisine veya kütüphaneye ulaşmak için ulaşım gerektirmez.

Dijital kopyaların üretimi nispeten ucuzdur, bu nedenle ders kitabı ücretleri, dijital sürümler için oluşturmanın maliyeti daha yüksek olan fiziksel sürümlerde olduğu gibi vergiye tabi değildir.

Benzer şekilde, fiziksel ders kitaplarının doğal olarak konuşulan tüm dillere çevrilmesi, yayıncıların yalnızca kitapların fiziksel kopyalarını ürettiklerinde maliyeti düşüktür. Dijital sürümler bu çevirileri daha uygun hale getirir.

Sınıf içinde, öğrenme farklılıkları için nihai konaklamaya farklılaştırılmış öğrenme denir.

Bu, öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış öğrenim görmelerini sağlar.

Öğrencilerin materyalleri ihtiyaç duydukları hızda hareket ettirebilecekleri ve gözden geçirebilecekleri bu ve öğrenci tempolu öğrenme, teknolojiyi kullanırken çok daha uygundur. Fiziksel veya öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için teknik çözümler de vardır.

2. Daha fazla veriye dayalı öngörüler

Tıpkı diğer endüstriler için olduğu gibi, teknoloji eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin daha etkili ve verimli olmasına yardımcı olabilir.

Dijital ders kitaplarının nasıl tüketildiği veya eğitim teknolojisinin kullanıldığı hakkındaki verileri analiz ederek, öğrenmenin nasıl geliştirileceğine ilişkin değerli veri odaklı bilgiler elde edilmesinin yanı sıra hangi araçların etkili olmadığına karar vermek için bilgi sağlayabilir.

Büyük veri, makine öğrenimi ve yapay zeka dahil olmak üzere teknoloji, bireyin öğrenme ihtiyaçları için içeriğin daha derinlemesine kişiselleştirilmesine de izin verecektir.

Üniversite düzeyinde, veriler artık bireysel bölümün Excel elektronik tablolarına gömülmemekte, ancak kurum düzeyinde konsolide edilmektedir, böylece içgörüler elde edilebilir.

Öğrencilerin nerede daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ve hangi desteğin gerekli olduğunu kolayca görebilmeleri için veri güdümlü içgörülerin yardımıyla, öğretmenler öğrencilere ilham vermek ve hayatlarını değiştirmek için serbest bırakılır.

3. Daha kişiselleştirilmiş eğitim

Kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi yeni bir kavram olmasa da, teknoloji bunu başarmayı çok daha kolay hale getirebilir.

Bugünün sınıfları farklı ve karmaşıktır ve teknolojiye erişim her öğrencinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yardımcı olur.

Teknolojik araçlar, öğretmenleri bireysel öğrenci ilişkileri geliştirmek için derecelendirme ve test etme gibi idari görevlerden kurtarabilir.

Öğretmenler, öğrencilere farklılaştırılmış öğrenme sağlamak için teknoloji yoluyla çeşitli öğrenme araçlarına erişebilir

4. Daha kapsamlı eğitim

Sanal, artırılmış ve karma gerçekliği kapsayan genişletilmiş gerçeklik, nerede olurlarsa olsunlar öğrencilere sürükleyici öğrenme deneyimleri getirir.

Eski Mısır hakkında bir ders, bir öğrenci bir VR kulaklık taktığında ve zaman periyodunun dijital bir versiyonunda dolaştığında tam anlamıyla canlanabilir.

Öğrenciler, Suriyeli mültecilerin kampları arasında yürümek gibi genişletilmiş gerçeklik yoluyla günümüzdeki konuları kavramsallaştırmak zor olabilir.

Bu teknoloji yaparak öğrenmeyi sağlar.

Öğrenciler, Apple yapay Zeka’sı Siri’den veya Google Yapay Zekası Alexa’dan ödev yaparken bir kelime tanımlamasını isterken evde ses arayüzleri kullanmaya alışkındır, ancak bu teknoloji öğrenmeyi destekleyebilir ve eğitimi başka şekillerde geliştirebilir.

Chatbot’lar konuşma mesajları yoluyla dersler verebilir ve CourseQ’nun sunduğu gibi oldukça rahat hale gelen bir iletişim aracıyla öğrencileri öğrenmeye teşvik edebilir.

Sonuç olarak, chatbot’lar öğrenme sürecini öğrenciler için daha ilgi çekici hale getirebilir ve insan eğitimcileri üzerindeki iş yükünü azaltabilirse, eğitimde kullanımları büyümeye devam edecektir.

5. Daha otomatik okullar

Birçok okul, esnek, etkileşimli ve sunumu verimli olan çevrimiçi değerlendirmelere güvenmektedir.

Otomasyon, devam etmek için yüz tanıma teknolojisi, öğrenme kararlarını bilgilendirmek için otonom veri analizi de dahil olmak üzere daha akıllı araçlar dahil edildiğinde okulları değiştirmeye devam edecek ve böylece öğretmenlerin verileri analiz etmelerine ve idari görevleri otomatikleştirmelerine yardımcı olmaları gerekmeyecek.

Bir öğrenci çevrimiçi teknolojiyle etkileşime girdiğinde, öğrenme analitiğini bilgilendiren dijital bir ayak izi bırakır.

Ancak otomasyon aynı zamanda aydınlatma ve ısıtma / soğutma sistemlerini otomatik olarak kontrol ederek bina maliyetlerini kontrol etmeye ve otomatik okul güvenlik sistemleriyle öğrencileri güvende tutmaya yardımcı olacaktır.

Herkesin izlemesi gereken birçok EdTech Eğitim Teknolojileri yenilikleri var.

EdTech, birkaç temel teknoloji tarafından mümkün kılınan, ekonomik anlamda toplumun refahını hızla artırma özelliğine sahip bir numaralı teknoloji trendidir.

Özellikle ekonomik dalga boyutlarının 20 yıl gibi kısa bir döneme gerilemesi eğitimin ekonomiye olan katkısını geçmiş yıllara göre yüzlerce kat artırmıştır.

OECD araştırmalarında 18-30 yaş arası gençlere sorulan sorulardan en kritik soru: Önümüzdeki beş yıl içerisinde şirket kurmayı düşünür müsün?

Türk gençler yaklaşık % 30 ağırlık ile evet cevabını vermişlerdir.