Geçmiş sunumlarımızda bahsetmiştik, ABD’de son 10 yılda fiyatların yükseldiği 3 ana sektör: Eğitim, Sağlık ve Tarım idi.

EdTech’in büyük iş alanı olduğuna dair sağlam göstergelerden biri, sektörün yarattığı milyarder sayısıdır.

Deloitte’ye göre, Çin eğitim pazarı 2025 yılına kadar 715 milyar dolara ulaşmalı ve yedi iş adamının yeni milyarderler arasına girmesini sağlamıştı.

En zenginleri, memurluk sınavlarına girmek isteyen kişilere çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim veren Offcn Eğitim Teknolojisini yöneten Li Yongxin’di, ancak başka EdTech iş liderleri de vardı.

SANAYİ 4.0 UYUMLU OKULLARDA SEKİZ YENİ ÇEKİRDEK YETKİNLİK

1) EĞİTİMİN ASIL AMACI: ÖĞRENCİYİ HAYATA HAZIRLAMAK OLMALI.

Gelecek hızla değiştiğine göre gelecek dünyasında ihtiyacımız olacak temel yetenekleri okulda kazanabiliyor olmalıyız. Önümüzdeki 5 yıl çok hızlı bir değişim yaşanacak. Önümüzdeki 5 yıl okullarda eğitim gören gençler geleceğiz için en önemli altyapımızdır.

Okulları dönüştürmeye birinci derecede ihtiyacımız var.

2) STEM EDUCATION : SCIENCE ( BİLİM), TECHNOLOGY ( TEKNOLOJİ ) ENGINEERING ( MÜHENDİSLİK) AND MATH ( MATEMATİK )

STEM eğitim altyapılarını geliştirmeliyiz. EdTech, eğitim kurumlarımıza gerçekten dönüştürücü olacaktır. Data Bilimlerini daha iyi anlayacak ve geliştirecek nesillere ihtiyacımız var. Sıkıcı bir eğitim programından çıkıp heyecan verici bir şekilde eğitimin sunulmasına ihtiyaç var.

3) STEM sistemine doğru ilerlemenin en kolay yolu insan potansiyeline odaklanılmasıdır.

Insana odaklanmaya ihtiyacımız var.. Öğrencilere Duygusal ZEKA, Sosyal ZEKA, Finansal ZEKA, Yaratıcılık, insanlarının birbirinden etkileşimlerinin getirdiği sinerjiyi kullanmayı öğretebilmeliyiz. Tüm bunlar, gerçek bir insan olmanın doğru yollarıdır. Tüm herkes bilmeli ki gelecekte bu yetenekler hayati bir rol oynayacak. Kesinlikle kazanılması gerektiğini bilerek öğrencilerin ve eğitim kurumlarının tüm etkileşimleri bu amaca yönelik kurgulanmalıdır.

4) Öğrenci, Hayatın sürekli devam eden uzun vadeli bir okul olduğuna adapte olmalı..

Sürekli öğrenme odaklı Yaklaşım (Continously Learning Goal Orientation) ile yaşamanın esaslarını okulda öğrenmeli ve tüm hayatına adapte edebilmesi sağlanmalı.

Gerçekte neyi biliyorum, neyi bilmiyorum, nelere hakim değilim, mutlak bilgelik için yeniden öğrenmeliyim modunu yaşatabilmek.

Bugün var olan mesleklerin % 20 ya da % 30’u, % 75 ihtimalle 5 yıl sonra var olmayabilecek. Bu şu anlama geliyor çocuklarımızı geleceğe değişimleri öğrenmeye ve adapte olmaya uyumlu yetiştirmeliyiz. Esas çekirdek yetkinlik, mevcut yetenekleri ile yeni yetenekler kazanabilen bireyler yetiştirmeye ihtiyacımız var.

5) Yüksek eğitimli bir bireysiniz, kolaylıkla yeniden eğitim altına girmeye hazır bir bilince sahip olmalısınız.

Yani önyargılarını aşamayan, yeniden eğitilemeyen ve yüksek derecede eğitimli olduğuna inanan yeniliklere kapalı bireylerin tam tersi zihne sahip bireylere ihtiyacımız var.

Ham veriyi ( big data ), damıtılmış bir şekilde bilgiye ( information) ve ardından anahtar performans göstergelerine, takip edilmesi gereken altın standartlar listesine ya da Anadolu tabiri ile irfana ( Knowledge) dönüştürerek çocuklara öğretme odaklı eğitim kurumlarına ihtiyacımız var.

Öğretmenler için en önemli ana yetenek, derinlemesine kolaylaştırıcı, hızlandıran ve geleceğin bireyi olmasını gerçekleştiren ( Facilitator) olmaktır. Öğrenciler kendilerini keşfedebilmeliler.

6) Okulların fiziki ve sanal gerçeklikleri muhteşem makyajlı olmalı, renkli, neşeli, hayal gücünü geliştiren ortamlar olmalı.

Çocuklar yeni şeyleri deneyerek yeteneklerini geliştirme gücüne sahiptir. Dener, başarısız olur, dener tekrar başarısız olur. Kendi kendilerine deneyerek, her defasında değişik fiziksel ve digital yeteneklerini keşfederler.

Çocuk iken güvenli ortamdan ( SAFETY ZONE ) öğrenme ve gelişme ortamına ( GROWTH – LEARNING ZONE) yerleşmenin zevkini tatmaları, hatalarında öğrenme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

İnsan yaratılışında, neslini her türlü ortama uyum sağlamak ve hayatta kalmak üzere kodlanmıştır. Bilinçaltı, bireyin çocukluğunu yaşadığı ( 0-12 yaş arası ) dönem gerçekleşen tüm olayları 7-24 kaydeder. Bu dönemde geliştirdiği tüm sosyal ve duygusal tecrübeler ile bir tercihler zinciri ile hayatta kalma ( survivor ) modu geliştirir. Bilinçaltı tarafından geliştirilen SAFETY ZONE – SURVIVOR MODE – Hayat Memat Modu – Rahat Dünyasını bireyin bundan sonraki hayatında isteyerek bilinçli bir şekilde değiştirmesi çok zordur.

Bunu ancak NeuroScience bilimadamları 3 farklı yöntemle aşmayı başarabilmişlerdir:

1) HipnoTerapi

2) Israrla tekrar eden atomik güzel alışkanlıklar

3) Pozitif Bio-Enerji

Farklı bir yol, Volkan Korkmazer olarak Kişisel Tespitim ise: Öğrenme ve gelişme ortamına ( GROWTH – LEARNING ZONE) geçmenin farklı bir diğer yolu ağır bir travma yaşayan yada yaşatılan bireyin bilinçaltı eski tüm öğretileri ile hayatta kalamayacağını anlaması sağlanır.

Bu sefer bilinçaltı kendini yeni ortama hazırlamak ve varlığını sürdürmek için kendini sıfırdan SURVIVOR MODE geliştirmeye başlar.

Yani hayat memat modunu yeniden kodlamaya başlar.

0-12 yaş arası gerçekleşen tüm deneyimleri silerek yeniden bir çocukmuş gibi keşfederek hatalarından öğrenme moduna girer.

7) Okullar daha fazla uluslararası zihinlere, kültüre, yeteneklere odaklı olmalıdır.

Farklı kültürler arası bakış açılarını çocukluğunda görmeli ve öğrenmeli. Çocuklarımız için, farklı kültür ve bakış açıları ile iletişim kurmayı kolaylaştırmalıyız.

Farklı kültürler ve bakış açıları ile müzakere etmenin püf noktalarını çocuk iken en önemli yetenekleri arasına katabilmeliyiz.

0-7 yaş arası çocuklar aynı anda 3 farklı Yabancı dili kolaylıkla ana dili gibi öğrenebilmektedir. En az 3 farklı yabancı dili anadili gibi konuşabilen bir çocuk gerçekten farklı bir bakış açısına sahip olacaktır. İngilizce, Rusça, Çince, Arapça, İspanyolca gibi dilleri ilkokul dönemi öğrenmek, çekirdek yeteneklerin arasına katmak büyük bir kazanımdır.

8) Yüksek Eğitim Standartlarını değiştirmeliyiz.

Üniversitelerimiz, hayat boyu öğrenmeyi nasıl destekleyebileceğimizi tespit etmeli ve geliştirmeliyiz. Okullar daha ilk günden bunu öğrenciye yerleştirecek bir program sunabilecek şekilde eğitim sistemlerini düzeltmeli.

Örneğin finansal danışman, SMMM, avukat yada bir doktor mezuniyet sonrası her iki yılda bir belirli sayıda yeni sistemler hakkında dersleri online yada fiziksel katılım sertifikası ile yenilemesi artık birçok ülkede zorunlu hale gelmeye başlamıştır.

Kaynak, Volkan Korkmazer, Bruce Lipton, Bernard Marr